تکنیک نه گفتن به خواستگار
۱۸
شهریور

تکنیک نه گفتن به خواستگار

تکنیک نه گفتن به خواستگار

تکنیک نه گفتن به خواستگار : شاید این گونه تصور کنید که برای این که رضایت اطرافیان را جلب نمایید باید به همه درخواست ها جواب مثبت بدهید تا بدین وسیله آن ها از شما نرنجند و کنارتان بمانند و ارتباطشان را با شما حفظ نمایند اما این رفتاری کاملا اشتباه است. به هیچ وجه خودتان را به خاطر خوشایند دیگران قربانی نکنید. شما حق انتخاب دارید . قابلیت ها ، ویژگی ها و نکات مثبت فراوانی دارید . به راحتی با اعتماد به نفس و تکیه به قابلیت های خود جواب درخواست های غیر منطقی  نا معقولانه را نه بدهید. برگزاری مراسم عروسی

تکنیک نه گفتن به خواستگار :

متاسفانه در فرهنگ ما گفتن کلمه نه;خیلی کار راحت و آسانی نیست;و هنوز هم برخی از زندگی ها;به همین دلیل به شکست;می انجامد و از هم می پاشد. شاید;در ابتدا فکر کنید که;کارتان خودخواهانه است و خودتان;را مسئول و موظف فرض کنید;و به اصطلاح با دلسوزی بخواهید;نقش فرشته ی نجات را بازی کنید;اما اگر شما خودتان را نادیده بگیرید;و به زبان دیگر خودتان را;دوست نداشته باشید نمی توانید;دیگران را شاد کنید;و به آن ها کمک نمایید.

پس قبل از هر تصمیم;و جوابی خودتان و خواسته;خودتان را در نظر بگیرید . ازدواج اتفاقی و بر اساس احتمالات نیست باید تا آخر عمر کنار همسرتان زندگی کنید . رودربایستی را کنار بگذارید و گرنه باید تا انتها تاوان کارتان را بپردازید.

تکنیک نه گفتن به خواستگار
تکنیک نه گفتن به خواستگار

1-خودتان تصمیم نهایی را بگیرید :

بهتر است در مورد این قضیه با پدر و مادر خود صحبت کنید و از آن ها خواهشکنید که اجازه تصمیم گیری و انتخاب را در نهایت به شما بدهند.

راحت  بدون حاشیه با والدینتان صحبت کنید و احساس واقعی تان را بیان کنید اما با احترام . دلایلتان را واضح بگویید و انتظارات خود از همسر آیندتان را به تصویر بکشید.

دقت کنید با زبان خوش و لحنی مناسب به بیان احساساتان بپردازید در غیر این صورت خواسته های منطقی شما غیر منطقی به نظر خواهد رسید و موقعیت را از دست می دهید. از نصیحت ها و توصیه های پدر و مادرتان ناراحت و عصبی نشوید و حالت تهاجمی به خود نگیرید . اما در نهایت اجازه ندهید چیزی به شما تحمیل شود.

2-آموزش تکنیک صحیح نه گفتن :

باید بدانید گفتن نه همیشه کار آسانی نیست هرچند اگر نه گفتن حق شما باشد. باید تکنیک نه گفتن و همینطور در مقابل نه شنیدن را بیاموزید. زیرا همواره در طول زندگی با آدم های زیادی روبرو می شوید و در موقعیت ها  شرایط مختلفی قرار می گیرید که باید به آن ها نه بگویید. برخی از افراد هستند که با سماجت و گاهی انجام کارهای ناعاقلانه و نپخته کار را برای شما سخت می کنند باید سرسختانه بر روی حرفتان بایستید و تحت تاثیر این قبیل واکنش ها قرار نگیرید.

مهارت نه گفتن به خواستگار
مهارت نه گفتن به خواستگار

3-رک و راست حرفتان را بزنید :

برای گفتن کلمه نه بهترین و موثرترین راه مستقیم و بدون حاشیه حرف زدن است. اگر از جوابتان اطمینان کامل و دلایل منطقی دارید و اصلا نمی خواهید با طرف مقابلتان ازدواج کنید به دنبال حاشیه سازی نروید تکلیف دو نفرتان را روشن کنید. حتی اگر باعث ناراحتی او شود . به هر حال حرف یک عمر زندگی است و شما هم حق دارید کنار کسی باشید که دوستش دارید و او را به عنوان مرد زندگیتان قبول  می کنید. اگر خواستگارتان همسر ایده آل شما نیست بدون طفره رفتن و خجالت و با سنجیدن تمامی جوانب پاسخ منفی خود را محترمانه بیان کنید.

4-دشمنی نکنید :

بیاموزید فردی که جواب منفی به او داده اید دشمن شما نیست . اگر از سمت او به شما تقاضای قرار ملاقاتی صورت گرفت یا شما را به ناهار خوردن دعوت کرد دلیلی ندارد به او محکم نه بگویید و از او فراری باشید. کاملا خونسرد برخورد کنید انگار که اتفاق مهمی پیش نیامده است.

بهتر است برای این که برای طرف مقابلتان هم سوء تفاهمی ایجاد نشود این گونه بگویید که دعوتش را می پذیرید اما پدذیرفتن این دعوت به معنای قبول خواسته او نمی باشد.

چگونه به خواستگار جواب نه بگویید
چگونه به خواستگار جواب نه بگویید

5-شما مسئول چیزی نیستید:

درست است که احترام و توجه به احساسات طرف مقابل مهم است اما شما نباید از نااحت شدن او غمگین و احساس گناه کنید. خودتان را مسئول ندانید. این دلسوزی ها به جا و عاقلانه نیست. شما فقط نظر خد را بیان کرده اید و پیامدهای آن اصلا ارتباطی به شما ندارد.