اشتباهات دوران نامزدی
۲۰
شهریور

فواید ازدواج

فواید ازدواج

فواید ازدواج : همانطور که می دانید ازدواج پیوند مقدسی است که با رضایت زن و مرد و پذیرش تعهد دو طرفه از سوی آن ها شکل می گیرد . این پیوند دارای آثار زیاد و بسیار مفید و شگفت انگیزی است مانند آثار روحی و روانی ، آثار اجتماعی ، آثار جسمانی و آثار دینی …

فواید ازدواج :

در این مقاله به برخی از فواید و در واقع آثار سودمند ازدواج برای زن و شوهر اشاره شده است. برگزاری مراسم عروسی

الف)آثار روحی و روانی ازدواج کردن :

1-بدست آوردن آرامش :

تمام انسان ها طالب آرامش هستند به دلیل این که نیاز آرامش در انسان ها ذاتی و فطری است و از آن جا که او موجودی اجتماعی است آن را به کمک دیگران می تواند بدست آورد. حالا بهترین فردی که می تواند به انسان آرامش دهد نزدیکترین شخص در زندگی اش یعنی همسر اوست. محبت و عشق و علاقه همسران بهم نا محدود و دائمی است به همین دلیل بیشترین حس آرامش و آسودگی را می تاند از همسر و شریک زندگی دریافت کرد.

این حس آرامش است که می تواند زن و شوهر را برای مدت های طولانی کنار هم حفظ کند.

فواید ازدواج
فواید ازدواج

2-دریافت بی منت محبت و عشق :

دریافت محبت و نیز محبت کردن کار همه ی انسان هاست زیرا همواه به عشق و دوستی و محبت نیاز مند است. از طرف دیگر دریافت کامل ترین و همینطور دائمی و بادوام ترین نوع عشق و عاطفه در قالب ازدواج امکان پذیر است .  شاید شما هم تاکنون حس کرده باشید که هر چقدر هم سنتان بالا برود در نهایت وجود یک همدم و یار را کنارتان احساس می کنید . کسی که کنار او خودتان باشید و به راحتی بتوانید با او برخورد کنید و حرف دلتان را بگویید و در طرف دیگر او هم به شما و علاقه و توجهتان نیازمند  و آغوشش همیشه به روی شما باز باشد.

3-به دست آوردن حس مسئولیت پذیری :

معمولا جوانان قبل از تاهل آن چنان که باید حس مسئولیت پذیری و تهد را نمی دانند و با آن سرو کار ندارند. ازدواج حس مسئولیت پذیری را به دنبال دارد زیرا حرف یک عمر زندگی مشترک سعادت مندانه است و این ویژگی یکی از پایه های اساسی حفظ زندگی مشترک به شمار می رود. انسان ها با ازدواج دیگر از آن منیت و غرور و خد بینی فاصله می گیرند و توجهشان به طرف مقابل جلب می گردد.

ب)آثار اجتماعی ازدواج کردن :

1-تداوم نسل :

این اثر از اصلی ترین و مهم;ترین دستاوردهای ازدواج;به شمار می رود. ازدواج در;نهایت منجر به ادامه;پیدا کردن نسل و فرزند آوری;می شود. با ادامه دار کردن نسل ها;فرهنگ ها و آدب و رسوم نیز حفظ می شوند و مالندگار می مانند.

2-تشکیل خانواده :

به محض ازدواج زن و مرد خانواده دو نفره ی آن ها شکل می گیرد. این کانون تنها مکانی است که امن و مطمئن است و تمامی نیاز های روحی و جسمی و … انسان را برآورده می نماید.

ازدواج و فواید آن
ازدواج و فواید آن

3-حفظ حیا و عفت :

این دو صفت بزرگ در انسان با ازدواج کردن کامل و حفظ می گردد. چنانچه می بینیم برخی از جانان قبل از ازدواج بدون این دو ویژگی رفتارهای نادرستی از خود انجام می دهند. با ازدواج افراد از ناپاکی ها و خطرات دور می ماند.

ج)آثار دینی ازدواج کردن :

1-کامل شدن دین زن و مرد :

از لحاظ دینی با ازدواج کردن انسان ها از انحرافات دور می مانند و بر روی توانایی ها و استعدادهای خود برای پیشرفت و رشد در زندگی مشترک تمرکز می نمایند.

انواع فواید ازدواج
انواع فواید ازدواج

2-بالا رفتن اعتقادات دینی

3-ازدیاد رزق و روزی :

شاید شما هم شنیده باشید که ازدواج با خود برکت و روزی به دنبال می آورد بله درست است. خداوند به جوانان در حال ازدواج نظر رحمت می نماید و روزی آنان افزایش می دهد و آنان را از کرم خود بی نیاز می کند.