کیک

شکل ظاهری کیک در برگزاری عروسی اهمیت زیادی دارد و بهتر است از گل و روبان برای تزئین آن استفاده شود. کیک با برش عروس و داماد در بین مهمانان تقسیم می شود. استفاده از کیک طبقاتی شکل ظاهری بهتری دارد و از لحاظ حجم و اندازه نیز برای مصرف مهمانان مناسب تر است.