شام

میز شامی که برای مهمانان عروسی تدارک دیده می شود باید در نهایت هنر و زیبایی تزئین شود. خوارکی های پذیرایی باید به شکل پراکنده در همه جای میز قرار داشته باشد. از نکاتی که باید در تشریفات مجالس عروسی باید مورد توجه قرار گیرد تزئین میز شام عروس و داماد است. این میز باید با دیگر میزها تفاوت داشته باشد و زیبا جلوه کند.