شیرینی

یکی از ملزومات پذیرایی شیرینی های مخصوص عروسی است. شیرینی مناسب عروسی علاوه بر مرغوبیت باید طعم, عطر و شکل ظاهری زیبایی داشته باشد. استفاده از چند نوع شیرینی برای هماهنگی با ذائقه میهمانان توصیه می شود. شیرینی های مربع چیدمان زیبایی دارند.