نورپردازی

تاباندن نور به وسایل و اشیا بدون نمایان شدن منبع نور را نورپردازی می گویند که این عمل برای بهتر جلوه دادن دیزاین مراسم عروسی و دیگر بخش های خدمات مجالس عروسی می تواند بسیار کمک کننده باشد. می توان با نورپردازی بخش های تیره و روشن ترکیب زیبایی را در نما ایجاد نمود. و در نتیجه وسایل تزئینی زیبا بنطر خواهند رسید.

نورپردازی داخلی

نور داخلی در سالن های عروسی جلوه ی زیبایی به فضای عروسی می بخشد و وسایل تزئینی همچون چیدمان میز و صندلی با نورپردازی بسیار زیباتر نمایان خواهند شد. از تجهیزات رقص نور نیز در بسیاری از مراسم های عروسی استفاده می شود. چنانچه مراسم شما در خانه باشد می توان از نورپردازی سقف استفاده کرد. نورپردازی سقف پذیرایی به راحتی انجام داده می شود.

نورپردازی محوطه

برای ثبت تصاویر و فیلم های زیبا در هنگام خروج عروس و داماد از تالار نورپردازی می تواند بسیار زیبا جلوه کند. از آنجا که مراسم های عروسی اغلب در شب انجام می شود نورپردازی اهمیت زیادی دارد. بهتر است نورپردازی در کنار اشیا دیگر همچون سبد های گل انجام شود تا زیبایی را دو چندان کند. نور محوطه جلوه ی زیبایی به عکس و فیلم خواهد داد.