دکوراسیون اتاق عقد و طراحی سفره عقد

تشریفات مجالس

بخش مهمی از تشریفات مجالس سفره عقد است. اجزای سفره عقد دارای معنایی مختلفی در فرهنگ ایرانیان است و علاوه بر آن دارای زیبایی و تزئینات فوق العاده ای برای مجلس شما می باشد. برخی از اجزا مانند نان برای برکت زوجین در این سفره قرار می گیرد. برای شیرین شدن زندگی آنها نبات به عنوان یک نماد بکار می رود , آینه نیز به معنای صاف بودن در سفره عقد قرار دارد. اگر این نماد های فرهنگی با چیدمانی زیبا در کنار یکدیگر قرار بگیرند بر زیبایی فضای جشن خواهند افزود. یکی از خدمات تشریفات ژمیس طراحی و چینش سفره های عقد می باشد.