افتتاحیه

برای راه اندازی شرکت ها و موسسات مراسم افتتاحیه گرفته می شود که البته این مراسمات جنبه تبلیغاتی نیز دارند و این جنبه اهمیت زیادی دارد. در این مراسم ها از شرکت ها و موسسات , صاحبان مشاغل مرتبط در کنار مقامات دعوت به عمل خواهد آمد. البته خانواده هایی نیز در این مراسم ها دعوت می شوند. هر چه این مراسم باشکوه تر باشد باعث می شود مدعوین دید مثبتی به شرکت داشته و توانایی های شرکت را بهتر ببینند. در این مراسم ها از افکت هایی همچون نورپردازی استفاده نمی شود اما ممکن است از گل آرایی و دیزاین های خاص ستفاده شود. این مراسم نیز تشریفات خاص خود را دارد که موسسه های خدمات مجالس آن را بر عهده گرفته و به بهترین شکل انجام خواهند داد. تشریفات این مراسم به صورت زیر برگزار می شود:

  • فراهم سازی مکان مناسب جهت افتتاحیه و نصب روبان رنگی برای بریده شدن و افتتاح
  • حضور مهمان ها, کارکنان و مسئولان مربوطه
  • سخنرانی به شکل کوتاه توسط مدیر یا مسئول افتتاحیه
  • بریدن روبان و افتتاح مجموعه
  • سخنرانی اصلی مدیر
  • پذیرایی از مهمانان مراسم