ساقدوش و نکات آن
۲۷
اردیبهشت

ساقدوش و نکات آن

ساقدوش و نکات آن ساقدوش و نکات آن : داشتن ساقدوش;برای نخستین بار در کشور;آلمان رایج شد و سپس در کشورهای;دیگر نیز رواج پیدا کرد;و مرسوم شد . آداب...

ادامه مطلب