جملات ممنوعه به عروس و داماد
11
جولای

از گفتن این جملات به عروس و داماد بپرهیزید

از گفتن این جملات به عروس و داماد بپرهیزید از گفتن این جملات به عروس و داماد بپرهیزید : از آن جا که برگزاری مراسم عروسی خودش یکی از...

ادامه مطلب