• نکات مهم نامزدی
  ۰۲
  تیر

  نکات مهم نامزدی

  نکات مهم نامزدی نکات مهم نامزدی : نامزدی;شاید در ابتدا یک مراسم;ساده و بدون تشریفات باشد;اما باید گفت پیچیده تر;و مهم تر از این;حرفاست . دوران نامزدی درواقع همان...

  ادامه مطلب
 • دوران نامزدی
  ۱۸
  خرداد

  دوران نامزدی

  دوران نامزدی دوران نامزدی : همانطور که;می دانید دوران نامزدی دوره ی;فرصت عاشقی ها ، شناخت;و خوشی های مشترک;است . در واقع نامزدی;سرآغاز همدلی و هیجانات;و یکی شدن به...

  ادامه مطلب