بله برون
۲۸
خرداد

مراسم بله برون

مراسم بله برون مراسم بله برون : همانطور که;می دانید شب بله برون از شب های به یادماندنی;و شیرین برای عروس و داماد;است. این مراسم که بعد;از بله گفتن...

ادامه مطلب