سفره عقد
۰۷
خرداد

سفره عقد

سفره عقد سفره عقد : یکی از مهم ترین انتخابات اولیه;عروس خانم ها انتخاب سفره عقد;می باشد . البته همانطور که می دانید;سفره عقد را می توان;به دو نحو...

ادامه مطلب