محضرخانه
۰۳
خرداد

محضر خانه

محضر خانه محضر خانه : همانطور که می دانید برای;ثبت پیوند رسمی بین دو زوج جوان;ابتدا به این مکان مراجعه می کنند;و پس از طی مراحل قانونی;کتابچه ی کوچکی...

ادامه مطلب